Om Byrån. Översikt

Byrån grundades 2011 och fungerar sedan 2014 som ett av de europeiska representationskontoren för Rolim, Viotti & Leite Campo – en av Brasiliens större fullservicebyråer. Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP biträder i alla affärsjurdiska frågor och byråns medarbetare kommunicerar på tyska, portugisiska, engelska, spanska och svenska.

Byrån är särskilt inriktad på marknaden mellan Europa och Brasilien. Här kan RMW&C's jurister bistå europeiska klienter med juridisk vägledning beträffande deras verksamhet på den brasilianska marknaden. Brasilianska klienter åtföljs i sin tur på sin väg till den europeiska marknaden.

Vidare är Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP rådgivare i juridiska frågor som rör den gränsöverskridande handeln inom Europa (med särskilt fokus på Tyskland, Portugal, Frankrike, Sverige, Österrike, Storbritannien och Spanien) samt även Sydamerika, där byrån agerar som ”one-stop-shop” speciellt vad gäller klienter och deras behov av rådgivning i immaterialrätt.

Utöver detta kan Rolim, Mietzel, Wohlnick & Calheiros LLP även dra nytta av expertis från sina partnerföretag runt om i hela världen som byrån är kopplad till via olika nätverk.