Publikationer. Konferensrapporter

Titel: And Who Gets the Sofa...? INTA's Design Protection Conference in Copenhagen

Publicerad i: INTA Bulletin, Vol. 67 No. 19 (November 01, 2012)

Författare: Jan Gerd Mietzel

[Hela texten >>]

Återgå till föregående sida